Årsmøte 2020

1 innlegg

Årsmøte ADHD Norge Telemark

Velkommen til Årsmøte 2020

Adresse: Kongens gate 27, Skien
OBS: ny adresse da lokalene våre er under ombygging!!!

Kl 18:00

SAKSLISTE
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Konstituering
d) Fylkeslagets årsmelding
e) Revidert regnskap
f) Saker fra medlemmene
g) Saker fra fylkeslagsstyret
h) Saker fra landsstyret
i) Handlingsplan for inneværende år
j) Budsjett for inneværende år
k) Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapirer vil ligge fremme når dere ankommer årsmøte, men de kan fås tilsendt i forkant etter ønske.
Send en henvendelse til: telemark@adhdnorge.no

Alle medlemmer i ADHD Norge Telemark oppfordres til å møte denne dagen.